smartmockups_jxcx22u3

Modifikace loga

Gem Tape

P ůvodní logo bylo vytvořeno pro stránku Gem Medical. Po předchozí konzultaci s majitelkou jsme se domluvili, že jednotlivé e-shopy od sebe oddělíme a tejpy povýšíme na samostatný projekt. Vzhledem k tomu, že jsme neměli kontakt na původního tvůrce designu loga pro Gem Medical, vycházeli jsme z materiálů, které nám byly poskytnuty. Z původního loga jsme vytáhli potřebné informace o fontu, barvě, velikosti atd. a vytvořili jsme logo nové. Celá tato práce nám zabrala jednu hodinu a logo bylo na světě.