gettpal-portfolio

Logo

Gettpal

Nalevo je vidět původní logo, které vzniklo jako otisk ruky. Později, jak se projekt vyvíjel, však bylo třeba provést změny, aby logo odpovídalo stávajícím trendům. Proto jsme vzali původní koncept, který jsme dále rozpracovávali. V první řadě jsme potřebovali logo zjednodušit, aby bylo lehce zapamatovatelné a reprodukovatelné. Tím, že ruka získala více virtuální podobu byl tento aspekt splněný. Logo však bylo třeba doplnit o font, který by odpovídal lehkosti, nekonvenčnosti. Poslední změnou bylo zjemnění barvy. Původní ostrá modrá příliš tahala oči, a proto bylo nutné zvolit odstín, který je výrazný, ale jemnější.