rollup-ceska-veda-do-sveta

Rollup

Česká věda do světa

Jelikož je projekt Česká věda do světa obšírný a v průběhu roku se v rámci tohoto projektu pořádá několik workshopů, bylo třeba vytvořit rollup, který by na workshopech působil jako vizuální prvek pro lepší zapamatování. Výrazným grafickým prvkem je logo projektu, nicméně stejně tak důležitý je text, který musí být čitelný i z větší dálky.