Neználek

Neználek neví, jaké jsou možnosti a v marketingu se ztrácí. Nerad by naletěl a hledá někoho, kdo mu poradí.

Škudlil

Škudlil ví, že peníze z nebe nepadají a je třeba je správně vynaložit. Potřebuje přesně vědět, za co platí.

Perfekcionista

Perfekcionista vyžaduje tu nejlepší kvalitu. Dokonalost je prakticky jediným kritériem a u nás ji najde.

Vizionář

Vizionář je uchvácený svou ideou a nemá čas ani chuť se věnovat operativě. Musí budovat svůj projekt.

Bojovník

Bojovník má těžkou minulost. Naletěl slibům a musel se vše naučit sám. V nás však najde sobě rovného.

Inovátor

Inovátor hledá nová řešení, chce se odlišit a stále se posouvat kupředu. Změna ho žene kupředu.

Lenoch

Lenoch je zákazník, který se rád nechává opečovávat. Rád si dopřeje klidu od marketingových starostí.

Manažer

Manažer chce vše řídit a sleduje maximální výkon a efektivitu, kterou dostane vždy a za všech okolností.